rathickal
  As'habul Badr
 

ASM?' AHL BADR

All?humma agithn? y? Giy?th al-mustagh?th?n bihaqqi
(O All?h! O The Succour of those who seek help, save us for the sake of)

1. Sayyidin? wa Hab?bin? wa Nabiyyin? wa Mawl?n? Muhammad ibn 'Abdill?h Sallall?hu 'alayhi wa sallam
2. Sayyidin? Ab? Bakr as-Sidd?q, 'AbdAll?h ibn 'Uthm?n al-Muh?jir? Rady All?hu 'Anhu
3. Sayyidin? 'Umar ibn al-Khatt?b al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
4. Sayyidin? 'Uthm?n ibn 'Aff?n al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
5. Sayyidin? 'Al? ibn Ab? T?lib al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu

6. Sayyidin? Talha ibn 'Ubaydill?h al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
7. Sayyidin? az-Zubayr ibn al-'Aww?m al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
8. Sayyidin? ‘Abdu'rRahm?n ibn 'Awf al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
9. Sayyidin? Sa‘d ibn Ab? Waqq?s, M?lik ibn Uhayb al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
10. Sayyidin? Sa‘?d ibn Zayd al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu
11. Sayyidin? Ab? 'Ubayda '?mir ibn 'Abdill?h ibn al-Jarr?h al-Muh?jir?, Rady All?hu 'Anhu

Alif

1. Ubayy ibn Ka‘b al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. al-Akhnas ibn Khubayb al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
3. al-Arqam ibn Abi'l Arqam al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
4. As‘ad ibn Yaz?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Anas ibn Mu‘?dh al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Anasah, mawl? Rasulill?h al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Unays ibn Qat?dah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Aws ibn Th?bit al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Aws ibn Khawl? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Aws ibn as-S?mit al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
11. Iy?s ibn al-Aws al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Iy?s ibn al-Bukayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

B?'

1. Bujayr ibn Ab? Bujayr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Bahh?th ibn Tha‘laba al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Basbas ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Bishr ibn Bar?' ibn Ma‘r?r al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Bash?r ibn Sa‘d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
6. Bil?l ibn Rab?h al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

T?'

1. Tam?m ibn Yu‘?r al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Tam?m mawl? Ban? Ghanam al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Tam?m mawl? Khir?sh ibn as-Simmah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

Th?'

1. Th?bit ibn Aqram al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Th?bit ibn Tha‘labah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Th?bit ibn Kh?lid al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Th?bit ibn Khans?' al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Th?bit ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Th?bit ibn Hazz?l al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Tha‘labah ibn H?tib ibn ‘Amr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Tha‘labah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Tha‘labah ibn Ghanamah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Thaqf ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

J?m

1. J?bir ibn Kh?lid ibn ‘Abd al-Ash-hal al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. J?bir ibn ‘Abdill?h ibn Ri'?b al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Jabb?r ibn Sakhr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Jabr ibn ‘At?k al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Jubayr ibn Iy?s al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

H?'

1. al-H?rith ibn Anas al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. al-H?rith ibn Aws ibn R?fi‘ al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
3. al-H?rith ibn Aws ibn Mu‘?dh al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
4. al-H?rith ibn H?tib al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. al-H?rith ibn Khazamah ibn ‘Ad? al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

6. al-H?rith ibn Khazamah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. al-H?rith ibn Ab? Khazamah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
8. al-H?rith ibn as-Simmah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
9. al-H?rith ibn ‘Arfajah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
10. al-H?rith ibn Qays al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
11. al-H?rith ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
12. al-H?rith ibn an-Nu‘m?n ibn Umayya al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

13. H?rithah ibn Sur?qa ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
14. H?rithah ibn an-Nu‘m?n ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
15. H?tib ibn Ab? Balta‘ah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
16. H?tib ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
17. Hub?b ibn al-Mundhir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

18. Hab?b ibn al-Aswad al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
19. Har?m ibn Milh?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
20. Hurayth ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
21. Husayn ibn al-H?rith ibn al-Muttalib al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
22. Hamza ibn al-Humayyir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
23. Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

Kh?'

1. Kh?rijah ibn al-Humayr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Kh?rijah ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Kh?lid ibn al-Bukayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Kh?lid ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Khabb?b ibn al-Aratt al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Khabb?b mawl? ‘Utba al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Khubayb ibn Is?f al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Khubayb ibn ‘Ad? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Khid?sh ibn Qat?dah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Khir?sh ibn as-Simmah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. Khuraym ibn F?tik al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Khall?d ibn R?fi‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
13. Khall?d ibn Suwayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
14. Khall?d ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
15. Khall?d ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

16. Khulayd ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
17. Khal?fa ibn ‘Ad? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
18. Khunays ibn Hudh?fah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
19. Khaww?t ibn Jubayr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
20. Khawl? ibn Ab? Khawl? al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

Dh?l

1. Dhakw?n ibn ‘Abdi Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Dhakw?n ibn Sa‘d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Dhu'sh-shim?layn ibn ‘Abd ‘Amr ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

R?'

1. R?shid ibn al-Mu‘all? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. R?fi‘ ibn al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. R?fi‘ ibn al-Mu‘all? ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. R?fi‘ ibn ‘Unjudah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. R?fi‘ ibn M?lik al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

6. R?fi‘ ibn Yaz?d al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Rib‘? ibn R?fi‘ al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Rab?‘ ibn Iy?s al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Rab?‘ah ibn Aktham al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Rukhaylah ibn Tha‘labah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. Rif?‘ah ibn al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Rif?‘ah ibn R?fi‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
13. Rif?‘ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
14. Rif?‘ah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

Z?y

1. Ziy?d ibn as-Sakan al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Ziy?d ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Ziy?d ibn Lab?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Zayd ibn Aslam al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Zayd ibn H?rithah mawl? Ras?lill?h al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Zayd ibn al-Khatt?b al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Zayd ibn al-Mu‘all? al-Khazraj?,Rady All?hu ‘Anhu
9. Zayd ibn Wad?‘ah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

S?n

1. S?lim ibn ‘Umayr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. S?lim mawl? Ab? Hudhayfa al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
3. As-S?'ib ibn ‘Uthman ibn Maz'?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Sabrah ibn F?tik al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Subay‘ ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Sur?qa ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Sur?qa ibn Ka‘b al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Sa‘d ibn Khawlah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Sa‘d ibn Khaythama ash-Shah?d al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Sa‘d ibn ar-Rab?‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. Sa‘d ibn Zayd al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Sa‘d ibn Sa‘d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
13. Sa‘d ibn Suhayl al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
14. Sa‘d ibn ‘Ub?da al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
15. Sa‘d ibn ‘Ubayd al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

16. Sa‘d ibn ‘Uthm?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
17. Sa‘d ibn Mu‘?dh al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
18. Sa‘d mawl? H?tib Ab? Balta‘a al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
19. Sufy?n ibn Bishr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
20. Salamah ibn Aslam al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

21. Salamah ibn Th?bit al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
22. Salamah ibn Sal?mah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
23. Sal?t ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
24. Sulaym ibn al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
25. Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

26. Sulaym ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
27. Sulaym ibn Milh?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
28. Sim?k ibn Sa‘d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
29. Sin?n ibn Sayf? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
30. Sin?n ibn Ab? Sin?n ibn Mihsan al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

31. Sahl ibn Hunayf al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
32. Sahl ibn R?fi‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
33. Sahl ibn ‘At?k al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
34. Sahl ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
35. Suhayl ibn R?fi‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

36. Suhayl ibn Wahb al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
37. Saw?d ibn Raz?m al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
38. Saw?d ibn Ghaziyyah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
39. Suwaybit ibn Sa‘d ibn Harmalah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

Sh?n

1. Shuj?‘ ibn Wahb ibn Rab?‘ah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Shar?k ibn Anas al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Shamm?s ibn ‘Uthm?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

S?d

1. Sab?h mawl? Abi'l ‘?s al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Safw?n ibn Wahb ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Suhayb ibn Sin?n ar-R?mi al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Sayfiyy ibn Saw?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

D?d

1. Dahh?k ibn al-H?rithah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Dahh?k ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Damrah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

T?' (wa) Z?'

1. Tufayl ibn al-H?rith ibn al-Muttalib al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Tufayl ibn M?lik al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Tufayl ibn an-Nu‘m?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Tulayb ibn ‘Umayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
1. Zuhayr ibn R?fi‘ al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

‘Ayn

1. ‘?sim ibn Th?bit al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. ‘?sim ibn ‘Ad? al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
3. ‘?sim ibn al-‘Ukayr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. ‘?sim ibn Qays al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. ‘?qil ibn al-Bukayr ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

6. ‘?mir ibn Umayyah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. ‘?mir ibn al-Bukayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
8. ‘?mir ibn Rab?‘ah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
9. ‘?mir ibn Sa‘d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
10. ‘?mir ibn Salamah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. ‘?mir ibn Fuhayrah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
12. ‘?mir ibn Mukhallad al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
13. ‘?idh ibn M?‘is al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
14. ‘Abb?d ibn Bishr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
15. ‘Ubb?d ibn al-Khashkh?sh al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

16. ‘Abb?d ibn Qays ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
17. ‘Abb?d ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
18. ‘Ub?dah ibn as-S?mit al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
19. ‘AbdAll?h ibn Tha‘labah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
20. ‘AbdAll?h ibn Jubayr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

21. ‘AbdAll?h ibn Jahsh al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
22. ‘AbdAll?h ibn Jadd ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
23. ‘AbdAll?h ibn al-Humayr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
24. ‘AbdAll?h ibn ar-Rab?‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
25. ‘AbdAll?h ibn Raw?ha al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

26. ‘AbdAll?h ibn Zayd ibn Tha‘labah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
27. ‘AbdAll?h ibn Sur?qa al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
28. ‘AbdAll?h ibn Salamah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
29. ‘AbdAll?h ibn Sahl al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
30. ‘AbdAll?h ibn Suhayl ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

31. ‘AbdAll?h ibn Shar?k al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
32. ‘AbdAll?h ibn T?riq al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
33. ‘AbdAll?h ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
34. ‘AbdAll?h ibn ‘Abdillah ibn Ubay ibn Sal?l al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
35. ‘AbdAll?h ibn ‘Abdi Man?f ibn an-Nu‘m?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

36. ‘AbdAll?h ibn ‘Abs al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
37. ‘AbdAll?h ibn ‘Urfutah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
38. ‘AbdAll?h ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
39. ‘AbdAll?h ibn ‘Umayr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
40. ‘AbdAll?h ibn Qays ibn Khaldah ibn Kh?lid al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

41. ‘AbdAll?h ibn Qays ibn Sakhr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
42. ‘AbdAll?h ibn Ka‘b al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
43. ‘AbdAll?h ibn Makhramah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
44. ‘AbdAll?h ibn Mas‘?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
45. ‘AbdAll?h ibn Maz'?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

46. ‘AbdAll?h ibn an-Nu‘m?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
47. ‘Abdu'rRahm?n ibn Jabr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
48. ‘Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
49. ‘Abs ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
50. ‘Ubayd ibn Aws al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

51. ‘Ubayd ibn at-Tayyih?n al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
52. ‘Ubayd ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
53. ‘Ubayd ibn Ab? ‘Ubayd al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
54. ‘Ubaydah ibn al-H?rith ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
55. ‘Itb?n ibn M?lik al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

56. ‘Utbah ibn Rab?‘ah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
57. ‘Utbah ibn ‘Abdill?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
58. ‘Utbah ibn Ghazw?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
59. ‘Uthm?n ibn Maz'?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
60. al-‘Ajl?n ibn an-Nu‘m?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

61. ‘Adiyy ibn Ab? az-Zaghb?' al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
62. ‘Ismah ibn al-Husayn al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
63. ‘Usaymah hal?f min Ashja‘ al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
64. ‘Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
65. ‘Uqbah ibn ‘?mir ibn N?b? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

66. ‘Uqbah ibn ‘Uthm?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
67. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Khaldah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
68. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Rab?‘ah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
69. ‘Ukk?sha ibn Mihsan al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
70. ‘Amm?r ibn Y?sir al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

71. ‘Um?rah ibn Hazm al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
72. ‘Um?rah ibn Ziy?d al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
73. ‘Amr ibn Iy?s al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
74. ‘Amr ibn Tha‘labah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
75. ‘Amr ibn al-Jam?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

76. ‘Amr ibn al-H?rith ibn Zuhayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
77. ‘Amr ibn al-H?rith ibn Tha‘laba al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
78. ‘Amr ibn Sur?qa al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
79. ‘Amr ibn Ab? Sarh al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
80. ‘Amr ibn Talq al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

81. ‘Amr ibn ‘Awf al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
82. ‘Amr ibn Qays ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
83. ‘Amr ibn Mu‘?dh al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
84. ‘Amr ibn Ma‘bad al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
85. ‘Umayr ibn Har?m ibn al-Jam?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

86. ‘Umayr ibn al-Hum?m ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
87. ‘Umayr ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
88. ‘Umayr ibn Ab? Waqq?s ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
89. ‘Antarah mawl? Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
90. ‘Awf ibn al-H?rith ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
91. ‘Uwaym ibn S?‘idah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
92. ‘Iy?d ibn Zuhayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

Ghayn (wa) F?'

1. Ghann?m ibn Aws al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu.
1. F?kih ibn Bishr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Farwah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

Q?f

1. Qat?dah ibn an-Nu‘m?n al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Qud?mah ibn Maz'?n al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Qutbah ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Qays ibn as-Sakan al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Qays ibn ‘Amr ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
6. Qays ibn Mihsan al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Qays ibn Mukhallad al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

K?f (wa) L?m

1. Ka'b ibn Jamm?z al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Ka‘b ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
1. Libdah ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

M?m

1. M?lik ibn ad-Dukhshum al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. M?lik ibn Rab?‘ah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. M?lik ibn Rif?‘ah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. M?lik ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
5. M?lik ibn Qud?ma ibn ‘Arfajah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

6. M?lik ibn Mas‘?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. M?lik ibn Numaylah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
8. M?lik ibn Ab? Khawl? al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Mubash-shir ibn ‘Abdi'l Mundhir ash-Shah?d al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
10. al-Mujadhdhar ibn Ziy?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. Muhriz ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Muhriz ibn Nadlah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
13. Muhammad ibn Maslamah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
14. Midl?j ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
15. Mur?rah ibn ar-Rab?‘ al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

16. Marthad ibn Ab? Marthad al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
17. Mistah ibn Uth?tha al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
18. Mas‘?d ibn Aws al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
19. Mas‘?d ibn Khaldah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
20. Mas‘?d ibn Rab?‘ah al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

21. Mas‘?d ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
22. Mas‘?d ibn Sa‘d ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
23. Mas‘?d ibn ‘Abdi Sa‘d ibn ‘?mir al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
24. Mus'ab ibn ‘Umayr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
25. Muzahhir ibn R?fi‘ al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

26. Mu‘?dh ibn Jabal al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
27. Mu‘?dh ibn al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
28. Mu‘?dh ibn as-Simmah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
29. Mu‘?dh ibn ‘Amr bin al-Jam?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
30. Mu‘?dh ibn M?‘is al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

31. Ma‘bad ibn ‘Abb?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
32. Ma‘bad ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
33. Mu‘attib ibn ‘Ubayd al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
34. Mu‘attib ibn ‘Awf al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
35. Mu‘attib ibn Qushayr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

36. Ma‘qil ibn al-Mundhir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
37. Ma‘mar ibn al-H?rith al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
38. Ma‘n ibn ‘Adiyy al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
39. Ma‘n ibn Yaz?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
40. Mu‘awwidh ibn al-H?rith ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

41. Mu‘awwidh ibn ‘Amr ibn al-Jam?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
42. al-Miqd?d ibn ‘Amr al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
43. Mulayl ibn Wabrah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
44. al-Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
45. al-Mundhir ibn Qud?ma ibn ‘Arfajah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
46. al-Mundhir ibn Muhammad al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
47. Mihja‘ ibn S?lih ash-Shah?d al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

N?n

1. an-Nasr ibn al-H?rith al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Nu‘m?n ibn al-A‘raj ibn M?lik al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Nu‘m?n ibn Sin?n al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Nu‘m?n ibn ‘Asr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Nu‘m?n ibn ‘Amr ibn Rif?‘ah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Nu‘m?n ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Nu‘m?n ibn M?lik al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Nu‘m?n ibn Ab? Khazamah al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Nu‘aym?n ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Nawfal ibn ‘Abdill?h al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

H?'

1. H?n?' ibn Niy?r al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Hubayl ibn Wabrah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Hil?l ibn ‘Umayya al-W?qif? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Hil?l ibn al-Mu‘all? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

W?w

1. W?qid ibn ‘Abdill?h al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Wad?‘ah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Waraqa ibn Iy?s al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Wahb ibn Sa‘d ibn Ab? Sarh al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

Y?'

1. Yaz?d ibn al-Akhnas al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Yaz?d ibn al-H?rith ibn Fushum ash-Shah?d al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Yaz?d ibn Hir?m al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Yaz?d ibn Ruqaysh al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Yaz?d ibn as-Sakan al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
6. Yaz?d ibn al-Mundhir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

Al-Kun?

1. Abu'l A‘war, ibn al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
2. Ab? Ayy?b al-Ans?r?, Kh?lid ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
3. Ab? Habbah, ibn ‘Amr ibn Th?bit al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
4. Ab? Hab?b, ibn Zayd al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
5. Ab? Hudhayfa, Mihsham ibn ‘Utba al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

6. Ab? Hasan, ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
7. Abu'l Hamr?' mawl? al-H?rith al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
8. Ab? Hannah, ibn M?lik al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
9. Ab? Kh?rijah, ‘Amr ibn Qays ibn M?lik al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
10. Ab? Khuzaymah, ibn Aws al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

11. Ab? Khall?d, ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
12. Ab? D?w?d, ‘Umayr ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
13. Ab? Duj?nah, Sim?k ibn Kharashah al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
14. Ab? Sabrah mawl? Ab? Ruhm al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
15. Ab? Salamah, ‘AbdAll?h ibn ‘Abd al-Asad al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu

16. Ab? Sal?t, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
17. Ab? Sin?n, ibn Mihsan al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
18. Ab? Shaykh, Ubayy ibn Th?bit al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
19. Ab? Sirmah, ibn Qays al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
20. Ab? Dayy?h, ibn Th?bit al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu

21. Ab? Talha, Zayd ibn Sahl al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
22. Ab? ‘Abs, ibn Jabr ibn ‘Amr al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
23. Ab? ‘Aq?l, ‘Abdu'rRahm?n ibn ‘Abdill?h al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
24. Ab? Qat?dah, ibn Rib‘iyy al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
25. Ab? Qays, ibn al-Mu‘all? al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

26. Ab? Kabshah mawl? Ras?lill?h al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
27. Ab? Lub?bah, Bash?r ibn ‘Abd al-Mundhir al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
28. Ab? Makhshiyy, Suwayd ibn Makhshiyy al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
29. Ab? Marthad, Kann?z ibn Hisn al-Muh?jir?, Rady All?hu ‘Anhu
30. Ab? Mas‘?d al-Badr?, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu

31. Ab? Mulayl, ibn al-Az‘ar al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
32. Abu'l Mundhir, ibn ‘?mir al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu
33. Abu'l Haytham, M?lik at-Tayyih?n al-Aws?, Rady All?hu ‘Anhu
34. Abu'l Yasar, Ka‘b ibn ‘Amr al-Khazraj?, Rady All?hu ‘Anhu.

Wallâhu a'lam (Allâh knows best)
Al-Fâtiha

Al-F?tiha.

DU'? ON COMPLETION OF ASM?' AHL BADR

(FROM JABR U'L KASR)

This is part of the supplication upon completion of the recitation of the names of the warriors of the battle of Badr.

All?humma Y? Hayyu Y? Qayy?mu Y? Muj?bu Y? Mu't? ya Wad?du
Y? Has?bu Y? ??lim al-asr?r Y? Kh?liq al-layli wa'n nah?r

As-aluka bi-hurmati Asm?ika'l Husn? wa sirri'l Qur'?n i'l ?Az?m
wa bi j?hi Nabiyyika'l Mustaf? ?alayhi afdalu's sal?t wa atammu't tasl?m
wa bi fadli ?li Badr i'l Kir?m

an tansura'l Isl?m waqdi kulla h?j?tin? Y? Arham ar-r?him?n

?m?n

 

 
  Today, there have been 13 visitors (21 hits) on this page!  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free